Alpasso Tano x Kula

Alpasso Tano

Rivale x Maiorca di Casa Cesaro

HD A, ED 0, OCD - FREE, DSRA N/N

CARDIO CLEAR

 

69 cm, 51 kg

Tano har den perfekta personligheten; Han älskar barn och människor men trots detta är han en utmärkt vakthund. Han är en sann försvarare! Tano lever som familjemedlem men arbetas kontinuerligt i både lydnad och skydd. Han är stark, uthållig och mycket modig.

 

Tano har underbara rörelser, och hans kullar ser riktigt bra ut, han ger valpar med starka ben, fina huvuden, de är välvinklade och med bra temperament.

De är alla av god natur❤️

Tano has the perfect personality; He loves children and people but despite this, he is an excellent guard dog. He is a true defender! Tano lives as a family member but is worked continuously in both obedience and protection. He is strong, tenacious and very brave.

 

Tano has wonderful movements, and his litters looks really good, he gives puppies with strong bones, nice heads, they are well angulated and withe good temperament. They are all of good nature❤️

e1b42dcf0897ec515ed86c698f6b3873.jpg

SE UCH, DK UCH, FI UCH, DK VINNARE -21

Mamarazza's
Immaculata di Bravura
SE53230/2018

HD A, ED 0, PATELLA UA, HJÄRTA NORMAL

DSRA N/N, CMR N/N, CDDY N/N, CDPA N/N

GODKÄNT ANLAGSPROV VILTSPÅR

BPH MED SKOTT

 

60 cm, 48 kg

Stabil & trygg tik med medel energi och medel skärpa.

Mycket fin inställning till arbete. Uttalad vakt som inte baseras på rädslor. En bestämd dam med skinn på näsan och med en stark kärlek till sin familj och gård.

Underbar familjemedlem med älskvärd personlighet.

Klok och sansad. Frisk.

Reliable and loyal bitch with medium energy and medium sharpness.

Very nice attitude to work. Dog with convincing guarding qualities without fear.

Wonderful family member with the most loving character.

Healthy.

IMG_0019.JPG

Kombinationen Tano x Kula förväntas ge valpar med stabil mentalitet och varken överdrivet stor eller tung exteriör

med sunda vinklar och korrekt konstruktion.

Förhoppningen är att avkommorna ärver föräldradjurens hälsa och lust till arbete liksom

deras personlighet som gör dem till väl fungerande familjemedlemmar.

Färgmässigt bör valparna kunna få alla färger utom solid grå eller svart.

The combination Quentin x Kula is expected to give puppies with a strong mentality.

We expect neither excessively large nor heavy dogs.

And we hope for puppies with healthy angles and sound construction.

We also hope that the offspring will inherit the parents' health and desire to work as well as their personality

wich makes them well-functioning family members.

In terms of color, the puppies should be able to get all colors except solid gray or black.

08eb60aa92138230848a0305c92776af_edited.jpg
IMG_8415_edited.jpg
Insemination genomförd med kyld transportsperma vid
Reproduktionscentrum, Sveriges Universitetsdjursjukhus i Uppsala.
Inseminationsdatum: 2022 01 26. Ultraljudsundersökning bokad 2022 02 23.
Lista för intresserade av valp finns.
Välkommen med förfrågningar!

Bokning

Vi accepterar inga bokningar av valpar förrän du har varit här och besökt oss. Det är viktigt att vi känner ett ömsesidigt förtroende och att vi lär känna varandra lite innan vi - i samråd - väljer en valp för varje köpare. På grund av risk för stress och infektioner får du inte besöka oss från två veckor före valparna fötts och tills valparna är 4-5 veckor gamla. Ring alltid innan ditt besök. 

Vid 5 veckors ålder har valparna utvecklat sina personligheter lite mer och vi kan därför bättre matcha rätt valp med rätt ägare. Tänk på att de flesta människor har olika syften med sitt hundköp. Försök vara så tydlig du kan med dina önskemål och förväntningar på din nya familjemedlem. Det är viktigt för både dig och oss och vi vill såklart att ni kommer trivas med varandra under många år. 

 

Vid leverans skickar vi med ett valppaket och en dokumentation av just din valp samt tips och råd vad gäller utfodring, skötsel och rutiner.

We do not accept bookings of puppies until you have been here and visited us. It is important that we feel mutual trust and that we get to know each other before we choose a puppy for each buyer. Due to the risk of stress and infections, you are not allowed to visit us from two weeks before the puppies are born and until the puppies are 4-5 weeks old. Always call before your visit.

At 5 weeks of age, the puppies have developed their personalities and we can therefore in good way try to match the right puppy with the right owner. Keep in mind that most people have different purposes with their dog purchase. Try to be as clear as you can with your wishes and expectations of your new family member.

Upon delivery, we deliver the puppy with a puppy kit and documentation of your particular puppy as well as tips and advice regarding feeding, care and routines.

Vi reserverar oss för fri prövningsrätt.

Välkommen med dina frågor!

Welcome with your questions!