top of page

Hälsa

IMG_5196.jpeg
IMG_7006.jpeg.webp
2023_01_31_0124.JPG

Kort om hälsa, hälsoprogram och avelsrekommendationer

Cane Corso skall vara en sund hund utan exteriör överdrifter. Den skall vara stark, uthållig, vaken och med ett uttalat mod. Precis som en gårdsvaktande hund skall vara! En Cane Corso skall vara av medelstorlek till stor  och vara kraftigt byggd utan att bli tung och klumpig.

Stora raser växer fort och många raser  brottas med en del hälsoproblem. Cane Corso är inget undantag - även om vår ras tillhör de friskare.​

 

Höftleds- och armbågsledsdysplasi, förkortat HD och ED, är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Har hunden dysplastisk höft- och eller armbågsled kan det leda till en rad smärtsamma kliniska symtom bla pålagringar i diverse leder och påfrestningar i olika delar i hundens kropp och ligament.

Det är viktigt att alla uppfödare använder friska avelsdjur samt bedriver ett avelsarbete som leder till att hälsan förbättras i rasen.

Eftersom rasen är relativt stor och tung med en snabb tillväxt är ledsjukdomar något rasen drabbas av oftare än medelhunden enligt försäkringsbolagens statistik.

Det finns hälsoprogram för medlemmar i Svenska Kennelklubben, både avseende både fysisk och mental hälsa, samt program som begränsar användningen av ett enskilt avelsdjur. 

Cane Corso har hälsoprogram nivå 3 för HD samt index

 • Svenska föräldradjur får ha HD grad A, B eller C

 • Utländska avelsdjur ska ha HD grad A eller B

 • Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD - index

 • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

 

Cane Corso har hälsoprogram nivå 2 för ED samt index

 • Båda föräldradjuren i avelskombinationen har av SKK godkänt officiellt avläst ED - resultat

 • Utländska avelsdjur ska ha känd ED - status

 • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

Mentalitet

Cane Corso är i grunden en gårds- och vakthund som skall besitta mångsidiga arbetsegenskaper, uppfödarna förväntas bedriva avel för att främja rasens alla utmärkande drag: typ, mentalitet & arbetsvilja.

 • Avelsdjur i Sverige skall ha genomfört BPH innan parning och för utländska avelsdjur gäller att de bör ha genomfört godkänt mentaltest i hemlandet. Både tik och hane som är svenskregistereade skall alltså ha känd mentalstatus för att avkomman skall kunna registreras i Svenska Kennelklubben.

 

Höftledsröntgen

Självklart följer vi de krav som Svenska Kennelklubben ställer. Det betyder bland annat att samtliga avelsdjur är höftledsröngade och att - för svenska avelsdjur - resultat A, B & C är godkänt samt för utländska avelsdjur A & B. 

Men det betyder också att vi förväntar oss att du som valpköpare låter höftledsröntga din hund vid ca 15 - 18 månader ålder.

 

Armbågsledröntgen

En Cane Corso som används i avel, oavsett om den är svensk eller registrerad utomlands skall vara armbågsröntgad med officiella resultat för att avkommorna skall kunna registreras. 

Hundar uppfödda av oss skall ED - röntgas vid lämplig ålder, 15 - 18 månader och detta görs samtidigt som hunden höftledsröngas.

 

DSRA 

Genetisk sjukdom. DNA - test möjligt genom att ett blodprov skickas till laboratorium.

 

CDDY(IVDD risk)

Genetisk sjukdom. DNA - test möjligt genom att ett blodprov skickas till laboratorium.

 

CDPA

Betyder bokstavligen onormal tillväxt av brosk och resulterar i oproportionerlig dvärgväxt. Orsak är en genetisk avvikelse. DNA - test möjligt genom att ett blodprov skickas till laboratorium.

 

Extremt korta ben är ett utmärkande drag, eftersom korta lemmar definierar många raser. Förkortning av långa ben uppstår som ett resultat av onormal tillväxt av broskvävnad och förändringar i strukturen hos tillväxtplattor och deras förtida förkalkning hos mycket unga hundar. Resultatet är förkortade böjda ben. Det finns för närvarande två tillstånd kända för att orsaka kortbenthet (eller oproportionerlig dvärgväxt) - nämligen kondrodysplasi och kondrodystrofi.

CMR

Canine multifocal retinopathy. DNA - test möjligt genom att ett blodprov skickas till laboratorium.

NCL

Neuronalt ceroidipofuscinas är en sjukdom i det centrala nervsystemet. DNA - test möjligt genom att ett blodprov skickas till laboratorium.

AVELSREKOMMENDATIONER

rekommendationer från Ras- & Avelsföreningen för Cane Corso; RACC

HD / ED / OCD / LED- & RÖRELSEAPPARAT

Cane Corso är en kraftfull och snabbväxande ras, detta kan kopplas samman med att 25 % av respondenterna rapporterar skador/symptom på rörelseapparaten, såsom hältor, artros, korsbandsskador och HD/ED.

Rekommendation: 

 • Föräldradjurens genomsnittliga HD - index vid parningstillfället bör vara högre än 100

​​

Rekommendation:

 • Föräldradjurens genomsnittliga ED - index vid parningstillfället bör vara större än 100

Rekommendation:

 • Uppfödarna använder avelsdjur som inte har eller har haft ledsjukdomar så som artros, OCD, spondylos, korsbandsruptur med fler

Rekommendation:

 • Att inte använda hund som har eller har haft skador i rörelseapparaten i avel - om dessa skador inte konstaterats härröra från trauma

DSRA

RACC ber samtliga uppfödare  att låta testa sin hund för DSRA innan parning.

​Rekommendation:

 • Att endast använda testade avelsdjur i avel. Att aldrig para bärare med bärare. Och om otestad hund använd - alltid använda otestad hund på N/N-hund, det vill säga fri / icke bärare av DSRA-gen

CANCER

RACC ber samtliga uppfödare att vara ytterst observanta på förekomst av cancer samt att inte använda hund som har, eller har haft cancer, i sitt avelsprogram. RACC uppmanar vidare uppfödare att inte heller använda hund vars nära släkt är diagnostiserad med cancer.

 

Rekommendation:

 • Att inte använda hund med cancerdiagnos, även botad cancer, i avel

EPILEPSI

Epilepsi förekommer bland Cane Corso, men är lyckligtvis inte särskilt vanligt; endast 3%(jämfört med genomsnittshundens 2%) av våra Cane Corso är diagnostiserade med epilepsi. Men med tanke på sjukdomens allvarliga karaktär uppmanar RACC att uppfödare av Cane Corso bör vara ytterst uppmärksamma på förekomst av epilepsi och att undvika använda avelsdjur där epilepsi förkommer i härstamning eller hos individen.

 

Rekommendation:

 • Att inte använda hund med idiopatisk epilepsi i avel, inte heller använda hund där nära släkting diagnostiserats med epilepsi

ALLERGI

​Rekommendation:

 • Att inte använda hund med allergi i avel, inte heller använda hund där nära släkting diagnostiserats med allergi

SJUKDOMAR I ÖGAT

Uppfödare bör beakta att ögonåkommor(framförallt Cherry Eye) har en korrelation till genetik och kraniets utformning samt mängden hud.

Rekommendation:

 • Att inte använda hundar med Cherry Eye i avel

Rekommendation:

 • att inte använda hund med ektropion i avel

EXTERIÖR

RACC rekommenderar att uppfödarna använder avelsdjur vars exteriör överensstämmer med rasstandarden och har en hälsosam kroppskonstruktion, samt att välja avelsdjur som tillsammans främjar att avkomman får hälsosam och rastypisk exteriör.

 

Rekommendation:

 • Uppfödarna använder avelsdjur som före parning är meriterade på hundutställning; som lägst Excellent i junior- eller unghundsklass på officiell utställning alternativt Very Good i öppen klass på officiell utställning.

bottom of page