top of page

Hundavel & Hunduppfödning

Varför avel

En fråga vi alla för fundera över

Att välja att para sin hund skall alltid vara ett genomtänkt beslut, ett beslut som skall baseras på kunskap om både individer, ras och faktiskt art. Vad är en bra individ för avel? Vad är en god rasrespresentant? Och vad är en sund hund? Alla dessa aspekter måste begrundas och man skall aldrig vara i förnekelse av sanning när dessa grundläggande och viktiga faktorer granskas.

 

Det är väsentligt att ta sig en funderare på vad man vill åstadkomma med sin avel, både kortsiktigt och långsiktigt. Självklart skall alla de aspekter som benämns i hundens rasstandard  beaktas, respekteras och eftersträvas. Men eftersom det inte finns några perfekta hundar så måste vi selektera  och prioritera. Detta urval är det som kan skapa de olika varianter som man kan se inom olika hundraser. Ibland blir dessa varianter dominanta och tenderar att förändra en hel ras - många hundraser har förändrats över tid och vi tillåter att mode istället för rasstandard påverkar vårt val av avelsdjur.

 

Vad gäller temperament och arbetsförmåga skall givetvis samma noggranna jämförelse mot rasens historia och rasstandard göras och avelskombinationer skall sträva mot att uppfylla så många som möjligt av de förutsättningar som gör en god rasrepresentant. Aspekten hälsa är minst lika viktig som både rastyp, temperament och arbetsförmåga. Här finns en del krav från Svenska Kennelklubben och en del rekommendationer från rasklubben. Vi som sysslar med avel måste följa dessa minimikrav för att få registrera våra valpar. Men inget hindrar den enskilde hunduppfödaren att ställa betydligt högre krav på sina avelsdjur.

Avelsdjur & kombinationer

Syfte & ambition

Vi anser att målet med all djuravel är att den nya generation individer som föds skall ha en större chans att bli än bättre än sina föräldrar; Mer rastypiska, friskare & ännu sundare. Extremavel är inte ovanligt och går inte sällan till överdrifter som kan påverka den enskilda hundens liv negativt likväl som hela populationen om den extremavlade hunden används i avel. Inavel är en annan typ av avel som kan bli problematisk om man fördubblar mindre bra egenskaper. Inavel avråds det generellt från och det finns hos hos Svenska Kennelklubben ett regelverk kring vad som är acceptabelt.

 

Vad hunduppfödaren vill uppnå med sitt avelsarbete på kort respektive lång sikt är viktigt att ta reda på när du letar valp. Vilken är prioriteringsordningen; Temperament, typ, hälsa? Hälsa, temperament, typ? Typ, hälsa, temperament?  Vad är uppfödarens egna intressen för rasen? Utställning, sällskap eller träning? Ingetdera? Vad kan då driva uppfödaren att producera valpar?

 

Ställ frågor till dig själv och din familj men ställ dem också till hunduppfödarna du kontaktar innan du köper valp. Vad är viktigt för dig? Vad söker du? 

Utvärdering

Blev det som du tänkt

Som uppfödare måste man på ett klokt och rationellt sätt titta på de djur man producerat. Hur mycket vi än älskar dem som individer måste man som uppfödare förhålla sig till resultatet på ett objektivt sätt. Det är svårt. Det är betydligt lättare att se fördelarna med de egna djuren och nackdelarna med andras...men så ska inte analysen av avelsarbete bedrivas. 

Lärdomar

Vad tar vi med oss för kunskap

Det finns alltid de som kan mer än man själv. On Guard har en handfull mycket erfarna hundmänniskor i direkt närhet som vi med förtroende vänder oss till med frågor och funderingar. De är våra mentorer och rådfrågas givetvis innan viktiga beslut fattas. Våra mentorer kommer från olika delar av hundvärlden men de har alla gemensamt: enorm erfarenhet, oändlig kärlek till hundar och en aldrig sinande vilja att lära mer. Vi är mycket tacksamma för dessa fantastiska människor och för deras vilja att både hjälp och stötta!

Vad betyder "seriös avel"

Vem bestämmer vad som är rätt eller fel

Seriös avel är avel som bedrivs medvetet, kvalitativt och med medvetna eventuella kompromisser. Det är avel som inte styrs av varken lättja eller ekonomisk vinning. Seriös avel är den som strävar efter ett resultat med artens, rasens och individens bästa som mål.

Finns felfri avel

Vad är rimligt

Tyvärr finns inte något som heter "felfri avel". Fanns det skulle alla kunna avla fram hundar med perfekt rastyp, oklanderlig hälsa, stabilt och sunt temperament och hundar med ett sjujävla drag på både appellplan och utställningsring samtidigt som de under regninga novemberkvällar vore perfekta soffpotatisar. Såna hundar är minst sagt ovanliga. Men vi kan alla sträva mot ovanstående! Och det gör vi genom att låta genomtänkta avelskombinationer, högt ställda krav på avelsdjur och med stor respekt för rasstandarden vara de faktorer som styr vårt avelsarbete.

Vem är en seriös hundköpare

Är du seriös

Vi läser på sociala medier om både seriösa och oseriösa hunduppfödare. "De gör det bara för pengarna" skriver en del, andra har synpunkter på val av avelsdjur eller hur hunduppfödarna hanterar sina djur. Det finns synpunkter på härstamning och det finns synpunkter på avelsdjurens egenskaper och hälsa. Det finns uppfattningar om foder, träningsmetoder, typ av halsband, lämpliga aktiviteter och när hunden är gammal nog för den ena eller andra. Det vi sällan diskuterar är frågan om den seriösa valpköparen. Valpköparen som satsar tid och engagemang, ser till att hunden både röntgas och gör BPH, att hunden får vettiga och meningsfulla arbetsuppgift, kvalitativt foder och en bra försäkring. En valpköpare som lever tillsammans med sin hund och som låter hunden ta både plats, tid och engagemang. Som ger valpen de allra bästa förutsättningarna för att bli den kvalitativa hund uppfödren kämpat för att producera.

Går det att vara en seriös hunduppfödare utan seriösa valpköpare? Vi tror att seriös hunduppfödning är en symbios av både uppfödare, hundägare, veterinärer, hundtränare - ja, faktiskt alla aktiva parter i en hunds liv.

bottom of page