Varför avel?


Cane Corso är en fantastisk hundras! Vackra, familjekära, modiga, atletiska och helt underbara. Men de har en lång historia och deras ursprung har alltid krävt mod, uthållighet, skärpa och en rejäl portion vaktinstinkt. Var medveten om denna historia när du väljer en Cane Corso som familjemedlem. Det krävs arbete och engagemang för att en Cane Corso skall utvecklas till den trevliga individ du drömmer om. Och värt att beakta är rasens otroliga vilja vara sina närmaste till lags; fostra en Cane Corso med konsekvens och kärleksfulla metoder - och du är en bra bit på rätt väg.

En fråga vi alla för fundera över

Avelsdjur & kombinationer

Syfte & ambition

When choosing a Cane Corso, be aware of the breed's long history as a watchdog. For centuries, the ancestors of the modern Cane Corso dog have guarded humans, animals, possessions and buildings. Their main task has been to keep intruders away from what belongs to the family. That instinct remains with most Cane Corso of today. If you do not want a guard dog, we recommend that you choose another breed; Of course, you can "socialize" your Cane Corso if the concept involves a kind of habituation to various common situations. But you can not train a Cane Corso not to be a watchdog - it's a basic instinct. Think about whether a watchdog works in your everyday life!

Tiken

Sexualcykel & reproduktion

När du väljer en Cane Corso skall du vara medeten om rasens långa histora som vakthund. Under århundranden har den moderna Cane Corsohundens förfäder vaktat människor, djur, ägodelar och byggnader. Deras främsta uppgift har varit att hålla inkräktare borta. Den driften finns kvar hos de flesta av våra Cane Corso av idag. Vill du inte ha en vaktande hund rekommenderar vi att du väljer an annan ras; visst kan man "socialisera" sin Cane Corso om begreppet innebär en slags tillvänjning av olika vanligt förekommande situationer. Men du kan inte träna bort den grundläggande vakten hos en vakthund. Fundera på om en vakthund fungerar i din vardag! 

Hanhunden

Sexualcykel & reproduktion

Cane Corso is an amazing dog breed! Beautiful, family-loving, brave, athletic and absolutely wonderful. But they have a long history and their origins have always required courage, perseverance, sharpness and a hefty portion of guard instinct. Be aware of this story when choosing a Cane Corso as a family member. It takes work and commitment for a Cane Corso to develop into the pleasant individual you dream of. And worth noting is the incredible will of the breed to be its closest to law; nurture a Cane Corso with consistency and loving methods - and you're well on your way.

Parning & insemination

Två vägar till ett mål

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Dräktighet & valpning

Ett naturens mirakel

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Valparnas första tid

Vecka 1 - 3
En tid präglad av lugn

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Valparna växer

Vecka 4 - 8
En tid präglad av liv & rörelse

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Valparna flyttar

Det nya livet börjar

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.