83004DAB-8EE2-4ECE-85FC-835758124F9C_edi
OM CANE CORSO
C7257D6D-530F-4596-BE83-41CA49FF72FA.jpe
IT´S NOT JUST AN ordinary DOG
IT´S A CANE CORSO

Cane Corso är en fantastisk hundras! Vackra, familjekära, modiga, atletiska och helt underbara. Men de har en lång historia och deras ursprung har alltid krävt mod, uthållighet, skärpa och en rejäl portion vaktinstinkt. Var medveten om denna historia när du väljer en Cane Corso som familjemedlem. Det krävs arbete och engagemang för att en Cane Corso skall utvecklas till den trevliga individ du drömmer om. Och värt att beakta är rasens otroliga vilja vara sina närmaste till lags; fostra en Cane Corso med konsekvens och kärleksfulla metoder - och du är en bra bit på rätt väg.