top of page

CANE CORSO
en italienare med vaktinstinkt

Vi älskar våra hundar och tycker att de är fantastiska. Vackra, stolta och med enorm styrka och karisma.

 

Men kom ihåg att dessa hundar ställer stora krav på dig som ägare. De är beskyddande, territoriella, starka och kan vara mycket restriktiva med vilka de accepterar.

 

En Cane Corso är en imponerande hund men den kan också vara skrämmande för andra. Ta ditt ansvar och uppfostra din hund med kärlek, konsekvens och intelligens så får du en underbar familjemedlem i ditt liv.

IMG_7022_edited.png

OM CANE CORSO

Cane Corso är en fantastisk hundras! Vackra, familjekära, modiga, atletiska och helt underbara. Men de har en lång historia och deras ursprung har alltid krävt mod, uthållighet, skärpa och en rejäl portion vaktinstinkt. Var medveten om denna historia när du väljer en Cane Corso som familjemedlem.

 

Det krävs arbete och engagemang för att en Cane Corso skall utvecklas till den trevliga individ du drömmer om. Och värt att beakta är rasens otroliga vilja vara sina närmaste till lags; fostra en Cane Corso med konsekvens och kärleksfulla metoder - och du är en bra bit på rätt väg.

När det gäller fysisk träning skall din Cane Corso vara minst ett år gammal, vara höftleds- och armbågsröntgad innan eventuell belastande träning systematiseras. Som med alla hundar är vild lek med större hundar, övervikt, överdriven monoton träning, höga hopp och snabba vändningar, riskfaktorer som kan leda till problem. Skynda långsamt och be om hjälp om du känner dig osäker.

Vakthund

När du väljer en Cane Corso skall du vara medeten om rasens långa histora som vakthund. Under århundranden har den moderna Cane Corsohundens förfäder vaktat människor, djur, ägodelar och byggnader. Deras främsta uppgift har varit att hålla inkräktare borta. Den driften finns kvar hos de flesta av våra Cane Corso av idag. Vill du inte ha en vaktande hund rekommenderar vi att du väljer an annan ras; visst kan man "socialisera" sin Cane Corso om begreppet innebär en slags tillvänjning av olika vanligt förekommande situationer. Men du kan inte träna bort den grundläggande vakten hos en vakthund. Fundera på om en vakthund fungerar i din vardag! 

Arbetande hund

Cane Corso är en hund som över tid använts till allehande sysslor; de har arbetat som vakt- och skyddshund & som jakthund. Detta innebär att Cane Corso har en historia där de förutsattes klara av vissa arbetsuppgifter. Dessa uppgifter finns idag inte kvar i sin ursprungliga form utan har antagit nya, lite annorlunda typer av uppgifter.

Oavsett hur du lever eller vilket år det är så blir kontentan att en Cane Corso behöver aktiveras och ha meningsfulla uppgifter. En Cane Corso är i allmänhet en underbar familjehund men det är ingen hund som skall tillbringa hela sitt liv i en soffa. NoseWork, spår, sök och andra uppgifter med nosen som redskap är ofta uppskattade. Testa att ge din Cane Corso chansen att visa sina förmågor i traditionellt lydnadsarbete, i rallylydnad eller varför inte som kanatrelletare?

 

Tuff men känslig

Att en Cane Corso ser ut som ett riktigt tuffing betyder inte att den är okänslig. Och även om egenskaper som mod och mental skärpa, vaktinstinkt och i vissa fall även reservation mot främmande människor finns med i beskrivningen av vår ras så är generellt sett en Cane Corso en underbar familjemedlem, en fantastisk livskamrat och en riktigt kul träningskompis. Styrkan och tuffheten är inget motsatsförhållande till sympatisk, vänlig och pålitlig.

Cane Corso är en ras som älskar sin familj och inget hellre önskar än att vara en en del av familjär kärlek och värme. De vill vara med och de vill vara till lags. Var vänlig och konsekvent, undvik tuffa, bryska metoder för uppfostran. Och låt din Cane Corso känna att den älskad. På det sättet får du den härliga hund du längtar efter.

Services

Alltid känd hälsostatus

- varför då?

För både din och vår skull och inte minst för vår härliga ras och för varje individ vi föder upp satsar vi på så sunda hundar vi kan.

Att avelsdjuren har känd hälsostatus är dels ett krav från SKK men också ett av flera olika sätt att försöka föda upp så friska och sunda hundar som möjligt.

HD

Höftledsröntgen

ED

Armbågsröntgen

DSRA

DNA - test

BPH

Personlighet & beteende

Testimonials

Cane Corso skall vara en sund hund utan exteriör överdrifter. Den skall vara stark, uthållig, vaken och med ett uttalat mod. Precis som en gårdsvaktande hund skall vara! En Cane Corso skall vara av medelstorlek till stor  och vara kraftigt byggd utan att bli tung och klumpig.

Stora raser växer fort och många raser  brottas med en del hälsoproblem. Cane Corso är inget undantag - även om vår ras tillhör de friskare.​

 

Höftleds- och armbågsledsdysplasi, förkortat HD och ED, är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Har hunden dysplastisk höft- och eller armbågsled kan det leda till en rad smärtsamma kliniska symtom bla pålagringar i diverse leder och påfrestningar i olika delar i hundens kropp och ligament.

Det är viktigt att alla uppfödare använder friska avelsdjur samt bedriver ett avelsarbete som leder till att hälsan förbättras i rasen.

Eftersom rasen är relativt stor och tung med en snabb tillväxt är ledsjukdomar något rasen drabbas av oftare än medelhunden enligt försäkringsbolagens statistik.

Det finns hälsoprogram för medlemmar i Svenska Kennelklubben, både avseende både fysisk och mental hälsa, samt program som begränsar användningen av ett enskilt avelsdjur. 

Cane Corso har hälsoprogram nivå 3 för HD samt index

 • Svenska föräldradjur får ha HD grad A, B eller C

 • Utländska avelsdjur ska ha HD grad A eller B

 • Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD - index

 • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

 

Cane Corso har hälsoprogram nivå 2 för ED samt index

 • Båda föräldradjuren i avelskombinationen har av SKK godkänt officiellt avläst ED - resultat

 • Utländska avelsdjur ska ha känd ED - status

 • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

Mentalitet

Cane Corso är i grunden en gårds- och vakthund som skall besitta mångsidiga arbetsegenskaper, uppfödarna förväntas bedriva avel för att främja rasens alla utmärkande drag: typ, mentalitet & arbetsvilja.

 • Avelsdjur i Sverige skall ha genomfört BPH innan parning och för utländska avelsdjur gäller att de bör ha genomfört godkänt mentaltest i hemlandet. Både tik och hane som är svenskregistereade skall alltså ha känd mentalstatus för att avkomman skall kunna registreras i Svenska Kennelklubben.

 

Höftledsröntgen

Självklart följer vi de krav som Svenska Kennelklubben ställer. Det betyder bland annat att samtliga avelsdjur är höftledsröngade och att - för svenska avelsdjur - resultat A, B & C är godkänt samt för utländska avelsdjur A & B. 

Men det betyder också att vi förväntar oss att du som valpköpare låter höftledsröntga din hund vid ca 15 - 18 månader ålder.

 

Armbågsledröntgen

En Cane Corso som används i avel, oavsett om den är svensk eller registrerad utomlands skall vara armbågsröntgad med officiella resultat för att avkommorna skall kunna registreras. 

Hundar uppfödda av oss skall ED - röntgas vid lämplig ålder, 15 - 18 månader och detta görs samtidigt som hunden höftledsröngas.

 

DSRA 

Genetisk sjukdom. DNA - test möjligt genom att ett blodprov skickas till laboratorium.

About
2023_03_08_0526.JPG

Cane Corso är en fantastisk hundras!

 

Vackra, familjekära, modiga, atletiska och helt underbara. Men de har en lång historia och deras ursprung har alltid krävt mod, uthållighet, skärpa och en rejäl portion vaktinstinkt.

Tänk på att det kan vara stor skillnad på en hund som vaktar och en utpräglad vakthund. Räkna aldrig med att det går att "socialisera" bort vaktinstinkten - en Cane Corso skall ha vaktistinkt!

 

Var medveten om - och ha respekt för - vår ras historia när du väljer en Cane Corso som familjemedlem.

Här ser du Vera, 2 år gammal Cane Corsotik. Vänlig, kärleksfull och en härlig familjemedlem. Men också utan tvekan en seriös vakthund.

Mentalitet

Alla Cane Corso som används till avel i Sverige skall genomgå ett BPH vilket är ett sätt att beskriva din hunds personlighet. Hunden kommer under det cirka timmeslånga tillfället få sin egen personlighet beskriven. Det är alltså inget prov utan en dokumentation av dess personlighet. Att låta sin hund genomgå ett BPH, den skall vid beskrivningstillfället vara minst 12 månader gammal, är både väldigt roligt och givande. Kanske ser du din hund med nya ögon efteråt? Hur som helst vill vi att alla valpar sålda av oss skall göra BPH.

 En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt ”ja” på frågan om den tik man har tänkt avla på faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret ”nej” spelar det knappast någon roll hur fina meriter hon har i övrigt, hon passar förmodligen inte i avelsarbetet.​

Uppfödaren ett stort ansvar att informera valpköpare om rasens typiska karaktärsdrag. Är det en hund som är lämplig för nybörjare? Vaktar den? Jagar den? Är aktivitetsbehovet mycket stort? Ska valpköparen lyckas väl med sin hund är det bra om han/hon kan träna den på det sätt som har bästa förutsättningar att lyckas. Uppfödaren bör också kunna avråda från det valpköp där valpköparens förväntningar inte matchar de egenskaper och det temperament som hundar av rasen vanligtvis uppvisar.

Här nedan visar Kula, ett år gammal, moment 7; Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.

Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)  är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

 

Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.

Momenten i BPH utförs likadant för alla hundar. Beskrivningen är standardiserad, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra raser och hundar samt kunna göra utvärderingar. Följande moment ingår i BPH:

 

1. Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

 

2. Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

 

3. Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

 

4. Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

 

5. Skrammel

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

 

6. Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

 

7. Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.

8. Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott, om det väcker positiv förväntan eller kanske osäkerhet.

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

Beteende- & personlighetsbeskrivning
BPH

Quentin Pia Fidelis

Owner: Pride of Corso; Kasia Pawlak, Poland

Father of our Litter A

Rasstandard No° 343

En rasstandard är en del av det som definierar en hundras. Standarden beskriver hur rasen ska se ut exteriört på ett metodiskt sätt;

 • Helhet

 • Kroppsdelarna

 • Rörelser, päls, färg och storlek  

Standarden innehåller även information om rasens ursprung och användningsområde samt mentalitet. Den avslutas med en uppräkning av de fel och brister som kan förekomma och särskilt ska uppmärksammas inom rasen.

Vid utställningar använder domaren rasstandarder för bedömning av hundarna Rasstandarden ska också fungera som utgångspunkt för avelsarbetet.

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

CANE CORSO

Rasnamn i hemlandet:

 

Cane Corso Italiano

     

Mångsidig arbetshund

Grupp 2, sektion 2. Med arbetsprov.

Rasen härstammar främst från de gamla romerska molosserhun- darna. Från att tidigare varit spridd över hela Italien har rasen under senare århundraden bevarats i och runt regionen Apulien i södra Italien. Rasnamnet kommer från latinets ”cohors”, som betyder ”försvarare och väktare av gården”.

Cane corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och torr muskulatur.

Rasen skall vara rektangulär, dvs. något längre (11 %) än den är hög. Huvudets längd skall närma sig 36 % av mankhöjden.

Cane corso är en väktare av egendom, familj och boskap. Rasen är synnerligen rörlig och lättlärd. Förr i tiden användes den till att driva boskap och till jakt på högvilt.

Huvudet skall vara stort och typiskt för en molossoid hund. Skallens och nosryggens plan skall vara svagt konvergerande och utan tydliga hudrynkor.

Skallen skall vara bred vid okbågarna och bredden skall vara den- samma som längden. Skallen skall vara konvex i sin främre del för att sedan bli tämligen flat i förlängningen mot nackknölen. Pannfåran skall vara markerad och synlig från stopet till mitten av skallen. Ögonbrynsbågarna skall vara uttalade.

Stopet skall vara väl markerat.

Nostryffeln skall vara svart, hundar med grå mask kan ha nostryffel i pälsfärgens nyans. Nostryffeln skall vara stor med uttalade, vida näsborrar och vara placerad i linje med nosryggen. Nospartiet skall vara tydligt kortare än skallen, kraftigt och kvadratiskt (nosparti och skalle skall förhålla sig som 1:2). Nospartiet skall vara djupt och lika brett som långt. Dess främre del skall vara flat och sidorna parallella. Nosryggens profil skall vara rak.

Sedda framifrån skall läpparna där de möts bilda ett uppochnedvänt U. Läpparna skall vara måttligt nedhängande och täcka underkäken så att nospartiets nedre profil bildas av läpparna.

Käkarna skall vara stora, kraftiga och böjda. Svagt underbett, dock inte mer än 5 mm. Tångbett tolereras men är inte eftersträvat.

Kindmuskulaturen skall vara tydlig men inte utbuktande.

 

Ögonen skall vara medelstora och något, men aldrig överdrivet, framträdande. De skall närmast ha oval form och vara brett ansatta med nästan rakt framåtriktad blick. Ögonkanterna skall vara väl åt- liggande. Ögonfärgen skall vara så mörk som möjligt men i enlighet med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intresserat och uppmärksamt.

 

Öronen skall vara trekantiga, hängande och medelstora. De skall vara brett ansatta, mycket högt ovan okbågarna. Öronen skall vara okuperade.

 

Halsen skall vara kraftig, muskulös och lika lång som huvudet.

 

Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden. Kroppsbyggnaden skall vara kraftfull, men inte för kort. Manken skall vara uttalad och ligga högre än korset.

Ryggen skall vara plan, mycket muskulös och stram. Ländpartiet skall vara kort och starkt. Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.

 

Bröstkorgen skall vara välutvecklad i hela sin längd och nå till armbågarna.

 

Svansen skall vara naturlig. Den skall vara tämligen högt ansatt och mycket tjock vid roten. Under rörelse bärs den högt, men aldrig upprätt eller ringlad.

 

Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall vara mycket muskulösa. Överarmarna skall vara starka. Underarmarna skall vara raka och mycket kraftiga. Handlovarna skall vara elastiska. Mellanhänderna skall vara elastiska och endast svagt sluttande. Framtassarna skall vara som katt-tassar.

 

Låren skall vara långa och breda med konvex bakre linje. Knälederna skall vara stadiga och normalt vinklade. Underbenen skall vara starka och torra.
Haslederna skall vara normalt vinklade. Mellanfötterna skall vara kompakta och torra. Baktassarna skall inte vara fullt lika kompakta som framtassarna.

 

Rasen skall röra sig med långt steg. Travet skall vara utsträckt. Trav är den gångart som föredras.

 

Huden skall vara ganska tjock och tämligen stramt åtliggande. Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tät med någon underull. Svart, blygrå, skiffergrå, ljusgrå, ljust fawn, mörkt fawn, hjortröd eller mörkt vetefärgad. Alla färger utom svart förekommer med eller utan brindlestrimmor. Den svarta eller grå masken hos fawn- och brindlefärgade hundar skall inte sträcka sig över ögonen. En liten vit fläck i bringan, på tåspetsarna och på nosryggen accepteras.

 

Hanhund: 64–68 cm
Tik: 60–64 cm
En avvikelse på +/- 2 cm tolereras.

Hanhund: 45–50 kg
Tik: 40–45 kg
Vikten skall vara i proportion till hundens storlek.

 

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål- lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

 

• Skallens och nosryggens plan är parallella eller konvergerar för mycket

• Nosparti där sidorna konvergerar.
• Nostryffel som delvis saknar pigment.
• Saxbett; uttalat underbett (mer än 5 mm).
• Svans som är ringlad eller vertikalt buren.
• Kontinuerlig passgång i trav.
• Storlek över eller under angivna mått.
• Sporrar.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige.

 

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga

abnormiteter.
• Skallens och nosens plan divergerar.
• Nostryffel som helt saknar pigment.
• Nosrygg som är konkav eller konvex (baggnos).
• Överbett.
• Ögonkanter som helt eller delvis saknar pigment.
• Blå ögon, blåfläckiga ögon.
• Skelögdhet.
• Svanslöshet, kort svans.
• Päls som är medellång, slät eller har fransar.
• Färger som inte finns upptagna i standarden samt stora vita

fläckar.

 

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2015-11-1

Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-02-07

bottom of page