top of page

Valpar 2023

Now it's finally time to make plans for this year's litter of puppies!  We hope to welcome Kulas second litter in the beginning of May.

IMG_5376.JPG

Äntligen är det dags att börja planera för årets valpkull! Det är Kula som skall paras och vi hoppas få hälsa hennes andra kull välkommen i början av maj.

Services

Alltid känd hälsostatus

Alltid försäkrade

Alltid med stamtavla från SKK

För både din och vår skull - och inte minst för våra härliga hundars skull -  satsar vi på så sunda hundar vi kan i vårt avelsarbete.

Hundar i avel uppfyller givetvis samtliga minimikrav som både Svenska Kennelklubben och svensk lagstiftning ställer. Men vi går längre än så. Titta gärna på aktuell kull och på föräldradjurens meritering. Allt finns självklart dokumenterat och är officiella resultat. Kontakta oss om du har funderingar!

Hundar från On Guard är vid leverans alltid veterinärbestiktade, chipmärkta, avmaskade och registrerade. När du köper en hund från oss följer alltid veterinärbesiktningsprotokoll, stamtavla, försäkring och ett valppaket som innehåller allt från leksaker till ett omfattande informationshäfte om just din hund.

Givetvis är våra hundar uppfödda på kvalitetsfoder som är anpassat efter ålder, aktivitetsnivå och andra tänkbara behov. 

Vi håller alla hundar försäkrad i AGRIA och vårt fantastiska föräkringsombud Håkan Häll har lång erfarenhet av hundar och hundförsäkringar. Dessutom är han världens trevligaste. AGRIA erbjuder många olika försäkringsakternativ!

 

For both your sake and ours - and not least for the sake of our lovely dogs - we invest in as healthy dogs as we can in our breeding work.

Dogs in breeding naturally meet all the minimum requirements set by both the Swedish Kennel Club and Swedish legislation. But we go further than that. Feel free to look at the current litter and the merits of the parent animal. Everything is of course documented and are official results. Contact us if you have any questions!

Dogs from On Guard are always vet-checked, chip-marked, wormed and registered upon delivery. When you buy a dog from us, it always comes with a veterinary inspection protocol, pedigree, insurance and a puppy package that contains everything from toys to a comprehensive information booklet about your particular dog.

Of course, all our dogs receive only the highest quality feed, which is adapted to age, activity level and other conceivable needs.

We keep all dogs insured in AGRIA and our fantastic insurance agent Håkan Häll has extensive experience of dogs and dog insurance. Besides, he is the nicest person in the world. AGRIA offers many different insurance alternatives!

HD

Höftledsröntgen

ED

Armbågsröntgen

DSRA

DNA - test

BPH

Personlighet & beteende

About

2023

Valpar planerade

Pappa till den planerade kullen är

Alpasso Tano

 

Tano är född i Italien hos Alfredo Morra. Han ägs av Alena Mrázová, Gemma Nera Cane Corso kennel i Slovakien.

Alpasso Tano är maskulin & rastypisk.

 

Han tränas regelbundet i både lydnad och skydd. Han lever som familjehund.

Härstamningen är italiensk och förväntas passa vår Kula. 

bottom of page