top of page

HÄLSOPROGRAM

Cane Corso skall vara en sund hund utan exteriör överdrifter. Den skall vara stark, uthållig, vaken och med ett uttalat mod. Precis som en gårdsvaktande hund skall vara! En Cane Corso skall vara av medelstorlek till stor  och vara kraftigt byggd utan att bli tung och klumpig.

 

Stora raser växer fort och många raser  brottas med en del hälsoproblem. Cane Corso är inget undantag - även om vår ras tillhör de friskare.​

 

Höftleds- och armbågsledsdysplasi, förkortat HD och ED, är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser.

Det finns hälsoprogram för vissa huindraser i Svenska Kennelklubben, både avseende både fysisk och mental hälsa, som uppfödare måste ta hänsyn till och som begränsar användningen av enskilda avelsdjur. ​

BPH

Cane Corso är i grunden en gårds- och vakthund som skall besitta mångsidiga arbetsegenskaper, uppfödarna förväntas bedriva avel för att främja rasens alla utmärkande drag: typ, mentalitet & arbetsvilja.

Avelsdjur i Sverige skall ha genomfört BPH innan parning och för utländska avelsdjur gäller att de bör ha genomfört godkänt mentaltest i hemlandet. Både tik och hane som är svenskregistereade skall alltså ha känd mentalstatus för att avkomman skall kunna registreras i Svenska Kennelklubben.

Höftledsröntgen

Självklart följer vi de krav som Svenska Kennelklubben ställer. Det betyder bland annat att samtliga avelsdjur är höftledsröngade och att - för svenska avelsdjur - resultat A, B & C är godkänt samt för utländska avelsdjur A & B. 

Men det betyder också att vi förväntar oss att du som valpköpare låter höftledsröntga din hund vid ca 15 - 18 månader ålder.

Cane Corso har hälsoprogram nivå 3 för HD samt index

  • Svenska föräldradjur får ha HD grad A, B eller C

  • Utländska avelsdjur ska ha HD grad A eller B

  • Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD - index

  • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

Armbågsledröntgen

En Cane Corso som används i avel, oavsett om den är svensk eller registrerad utomlands skall vara armbågsröntgad med officiella resultat för att avkommorna skall kunna registreras. 

Hundar uppfödda av oss skall ED - röntgas vid lämplig ålder, 15 - 18 månader och detta görs samtidigt som hunden höftledsröngas.

Cane Corso har hälsoprogram nivå 2 för ED samt index

  • Båda föräldradjuren i avelskombinationen har av SKK godkänt officiellt avläst ED - resultat

  • Utländska avelsdjur ska ha känd ED - status

  • Djur med kliniska symptom får inte användas i avel oavsett röntgenresultat

DSRA

En genetisk sjukdom som kan drabba Cane Corso. För att bli sjuk i DSRA måste en valp ärva anlaget från båda sina föräldrar! DSRA omfattas inte av något hälsoprogram, det finns alltså inga krav från SKK att avelsdjur måste testas men alla seriösa uppfödare ser till att alltid minst en av föräldradjuren är testade. Rasföreningen, RACC, ställer krav på att anslutna uppfödare redovoisar DSRA-status på sina avelsdjur om man vill finnas med på rasklubbens kennellista.

  • Om båda föräldradjuren i avelskombinationen är testade får ena föräldern vara bärare av anlaget - aldrig båda.

  • Om bara den ena föräldern är testad måste denna var fri från anlaget!

  • Våra hundar testas genom blodprov taget av veterinär. Provet förseglas och skickas till Laboklins laboratorie i Tyskland. Testresultatet skickas först till vår veterinär och därefter kommer ett certifikat med resultatet till oss.

bottom of page